Mehun rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Merihaan Urheilijat  MEHU ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Y-tunnus 1009713-3, rekisterinumero 128.956

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Merihaan Urheilijat MEHU ry

Osoite: Raappavuorenkuja 8 C 41, 01620 Vantaa

Puhelin: 040 050 4379

Sähköposti: phuh@luukku.com

Yhteyshenkilö ja jäsenrekisterinhoitaja: Pirkko Huhtakallio

2. Rekisteröidy

Rekisterissämme käsitellään  Merihaan Urheilijat ry:n jäsenien henkilötietoja.

Jäsenrekisteristä vastaa seuran jäsenasioidenhoitaja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. (Yhdistyslain 11 pykälä)

Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, jäsenasioidenhoitaja ja taloudenhoitaja.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
  • Rekisteröidyn postiosoite;
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
  • Rekisteröidyn puhelinnumero;
  • Sähköiset yhteystiedot
  • Merkintä maksetusta jäsenmaksusta

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan yhdistyksen jäseniltä. Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta jäsenrekisterin hoitajalle sähköpostilla tai nettisivujen liittymislomakkeella.

6.Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja  ei luovuteta kolmansille osapuille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä

9.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia.

Rekisteriin tallennettu henkilö voi tarkistaa kotiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Muut tiedot saa pyydettäessa sähköpostilla jäsenrekisterinhoitajalta.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.8.2018.