Rakennushistoriikki

Uusi ulkorakennus

Lokakuun 24. 2001, kun vanhan ulkorakennuksen kunto tarkastettiin ja valokuvattiin, olivat asialla: Mikko Stylman, Kari Saarenketo ja Rainer Byckling. ”On ryhdyttävä punnertamaan kokonaan uutta rakennusta,” oli katselmusryhmän yksimielinen käsitys.

Siitä alkoi uuden ulkorakennuksen fyysinen suunnittelu. Seuraavan talven kuluessa kehiteltiin luonnoksia ja käytiin samanaikaisesti monipolvisia neuvotteluja eri viranomaisten kanssa.Koettiin yhdessä onnistumisia ja pettymyksiä. Koko ajan täysillä mukana – MEHU ja Nuorisopiiri.

Ulkorakennuksen (TR) pääpiirustukset valmistuivat 24. kesäkuuta 2002, jonka jälkeen Nuorisopiirin edustajana alusta lähtien hankkeessa toiminut Ville Wallin ryhtyi valmistelemaan vielä puuttuvia rakennuslupa-asiakirjoja. Lupahakemus jätettiin viranomaiskäsittelyyn 7. elokuuta. Käsittelyn aikana viranomaiset pyysivät vielä lisäselvityksen vuokra-alueen käyttötarkoituksesta.

Lisäselvitys valmisteltiin Nuorisopiirin ja MEHUn yhteistyönä ja annettiin 21. syyskuuta.

 

Varsinaisen päärakennuksen lisäksi vuokra-alueella on ollut myös ulkorakennus (tr), joka rakennettiin kuusikymmenluvulla. Tämä korjauskelvottomaksi ränsistynyt rakennus purettiin talkoilla MEHUn toimesta marraskuisessa räntäsateessa vuonna 2002.

Rakennuslupa sai myönteisen, lainvoimaisen päätöksen 26. lokakuuta vuonna 2002.

Rakennuslupa sai myönteisen, lainvoimaisen päätöksen 26.  lokakuuta vuonna 2002.

Ulkorakennuson kaavamääräysten ja suunnitelmien mukaisesti kalliolle perustettu, harjakattoinen ja puurakenteinen. Rakennuksen pinta-ala on 25 kerrosneliömetriä. Ulkorakennuksen huonetilat ovat: Harrastusväline- ja kalustevarasto, kompostoiva kuivakäymälä sekä polttopuu- ja työvälinevarasto. Rakennuksen eteläpäädyssä on lisäksi noin 10 m2 suuruinen katettu avokuisti.

Rakennustoimikunta

Rakennustoimikunta (RTK) suunnittelee ja jakaa rakennushankkeen osakokonaisuuksiin, määrittelee ja tilaa ulkoistettavat työt, suunnittelee talkoilla tehtävät työt sekä huolehtii kustannusseurannasta. Rakennustoimikunnan jäsenet ovat:  

Mikko Stylman,    puheenjohtaja (talous, ulkosuhteet)
Rainer Byckling,
   suunnittelija (työpiirustukset, tiedotus, viranomaisyhteydet)
Hannu Alanoja,   
erityisosaaminen

Talkootyöt organisoi talkoopäällikkö Seija Rouhiainen.

RTK – tiedote 1

24.06.2003

Esityöt:                     

*  Puiden kaato ja pätkiminen ( rakennusvirasto vk 13 )
*  Puiden pilkkominen ja pinoaminen ( talkootyö vk 16 )
*  Perustusten kaivu ( ulkoistettu työ vk 20 )   
*  Purkaussalaojan kaivanto ( ulkoistettu työ vk 25 )

Perustustyöt:            

*  Perustusten työpiirustukset ( suunnittelija vk 23 )
*  Perustustöiden tarjouspyynnöt ulos ( vastaava työnjohto vk 24 )
   -    perustustöiden tarjoukset sisään ( 30.6. / vk 27 )
   -    kalliopinnan puhdistus ( talkootyö vk 27 )

Tavoiteaikataulu:     

-  Elokuussa pyritään käynnistämään neuvottelut puutyöosuuksien mahdollisesta teettämisestä ammattioppilaitoksen oppilastyönä
-  Koko projektin valmistuminen ensi vuoden juhannukseen mennessä

Tähänkö pitäisi rakentaa? Perustuskaivanto täyttyi välittömästi ylärinteen valumavesistä.

 

Tässä MEHU tyytyy vain johtamaan. Valumavesille kaivetaan purkaussalaojaa.

 

Kuntourheiluseuran työnäyte! Pilkottuja polttopuita seitsemän "mottia".

RTK – tiedote  2

08.08.2003

Perustustyöt:            

* Ulkorakennuksen perustustyöt ovat edenneet suunnitellun mukaisesti.
* Rakennuksen alueella kalliopinnan puhdistustalkoita tehtiin kahtena päivänä viikolla 27. Talkoita riitti vielä yhdeksi päiväksi seuraavalle viikolle, kun kaivettua aluetta jonkin verran laajennettiin.
* Peruspilareiden rakentamisesta järjestettiin urakkatarjouskilpailu, jonka perusteella valittiin työn suorittajaksi rakennusyritys  JOJOPE  OY.
* Työ tilattiin 24.07.03 ja se valmistui 04.08.03. Ylimääräisiä viimeistelyjä tehtiin vielä talkootöinä 06.08.03.
* Ennen kuin ulkorakennuksen perustustyö lopullisesti valmistuu on vielä rakennettava tehokas salaojitusjärjestelmä runsaiden valumavesien hallitsemiseksi. Tämä työ on seuraavana vuorossa vielä ennen syksy tuloa.

Assosiaatiota ei voi välttää. Perustukset valmiina.

RTK – tiedote 3

26.10.2003

Salaojitustyöt:           

* Rakennuksen perustuksiin kohdistuvan kosteuskuormituksen hallitsemiseksi sekä veden kapilaarisen nousun estämiseksi rakennettiin kallion päälle 0,2 – 0,3 m:n paksuinen salaojituskerros karkeasta (16/32) sepelistä. Tätä ennen oli kallion pinnan kuopat täytetty ja tasattu betonilla.
* Sepelikerros ulotettiin kauttaaltaan rakennuksen alle ja ympärille.
* Salaojituskerroksen välityksellä valumavedet ohjautuvat 0,6 m leveän ja noin 20 m pitkän purkaussalaojan kautta maaperään. 
* Työ tehtiin talkoilla viikolla 39 käyttäen apuna kauhakuormaintraktoria mallia ”mehumaija”. Ulkorakennuksen töitä jatketaan ensi vuonna.

Ulkorakennuksen perustukset valmiina talvilepoon.

RTK -  tiedote 4    

31.8.2004                                                                                                      

Rossipohjan vastainen maaperä:

* Rossipohjan vastaisen maaperän viimeiset rakennekerrokset tehtiin talkootöinä valmiiksi keväällä 24.4.2004. 

Kokonaishintaurakka:

*Rakennustyön loppuunsaattamiseksi pyydettiin kokonaishintaiset urakkatarjoukset 1.4.2004. Kaikki tarjoukset jouduttiin kuitenkin hylkäämään korkean hintatason vuoksi.

Osittainen työurakka: 

*Uudet urakka-asiakirjat valmistuivat 30.5.2004 ja ne perustuivat kustannustason pudottamiseksi ns. ”riisuttuun malliin”. Osittainen työurakka käsitti vain rossipohjan kantavat rakenteet, ulkoseinien rungot vuorilaudoituksineen sekä vesikattoon kuuluvat rakenneosat.
* Työtä suorittamaan valittiin Rakennusliike J. Rytky Oy. Työ kesti sadepäivät mukaan lukien vajaat kolme viikkoa ja valmistui 13.8.2004. Laadultaan työ on ollut korkeatasoista.
* MEHUn hankintoihin kuuluivat: Tarvittava puutavara, kattoristikot ja vesikaton pellit asennuksineen.
* Talkootöitä pyritään jatkamaan vielä alkavana syksynä. Ohjelmassa on tonttikeskuksen kiinnityksen korjaaminen ja rakennuksen ympäristön tasaustöitä.

Kaikki yhdeksän kattoristikkoa paikoillaan. Harjannostajaispäivä!

 

Ylänurkan rakenne.
Kone laulaa ja puru pölisee! Seinärunkoa rakennetaan.

 

"TAKE FIVE"
Näin se käy kun osaa!

 

Eristysten päälle tarvitaan vielä suojaava sepelikerros.

 

Rossipohjan ryömintätilan kesäaikaista kosteutta alennetaan maapohjan lämpö- ja kosteuseristyksellä.

 

Purkaussalaojaan rakennettiin myös tehokas routaeristys.

 

Yhteistyö on voimaa! MEHUlainen työssä apunaan "MEHUmaija".
Pilareihin tehdyt merkinnät auttoivat sepelikerroksen levityksessä tasaiseksi.
Ennen hommiin ryhtymistä on töitä hieman suunniteltava. Neuvonpidossa ikäpolvet kohtaavat.

 

Betoni sitomisvaiheessa.

 

Valumuottien asennus alkuvaiheessa.

 

Paluuta ei ole! Työ jatkuu.

RTK – tiedote 5

31.12.2005

Sisustustyövaihe        

Ulkorakennuksen sisustustyöt aloitettiin kuluneen vuoden huhti-toukokuun vaihteessa ja saatiin pääosin valmiiksi heinäkuun alkuun mennessä. Kaikki rakennustarvikkeet ja sähkötarvikkeet hankittiin itse.Työt tehtiin käyttäen sekä vierasta työvoimaa että omaa talkootyötä.

Työvaiheen rakennustyöt pääkohdin:

 • alapohjan, ulkoseinien, ja yläpohjan lämmöneristystyöt,
 • attian, seinien ja katon vanerilevyverhoukset,
 • pitkän väliseinän rakentaminen eristyksineen ja pintaverhouksineen,
 • seinien ja katon maalaukset sekä lattian muovimaton kiinnitys,
 • ulko-ovien ja ikkunoiden asennukset,
 • listoitukset kuten ovi- ja ikkunalistat sekä jalkalistat.

Työvaiheen sähkötyöt pääkohdin:

 • sähkösuunnitelmat, valvonta ja tarkastukset,                                           
 • johdotukset ja laiteasennukset.

Muita töitä                

 Täydentävät rakennus-ja sähkötyöt valmistuivat marraskuun lopulla:

 • vuorilaudoitukseen kuuluvat ovi-ja ikkuna-aukkojen pielet,
 • ovi-ja ikkuna-aukkojen vesipellit,
 • avokuistin katto,
 • pohjoissivun terassin ja eteläisen avokuistin lattiat,
 • ulkovalaisimet, 
 • tonttikeskuksen kiinnitys kallioon.

Vuoden 2006 tavoitteet 

Ulkorakennusprojekti on tällä hetkellä lähes valmis. Silti vuodelle 2006 jää kosolti tekemättömiä töitä seuraavasti:                              

 • -Kiinteiden”keittiö-kalusteiden”hankinta ja asennus,
 • -wc-tilan väliseinä ja varsinaisen wc-kalusteen asennus,
 • -polttopuu-/ työvälinevaraston hyllykkö täydentävine rakenteineen,
 • -porrasaskelma avokuistin kumpaankin päähän,
 • -avokuistin sekä pohjoispään terassin kaiteet,
 • -sepelitäytteen levitys ja ympäristön tasaus,
 • -ulkomaalaus.

Edellä luetellut jäljellä olevat työt pyritään tekemään, osa kuluvan talven aikana ja loput juhannukseen mennessä.

Rainer Byckling

RTK – tiedote 6

10.10.2006

RTK – tiedotteen 5 mukaiset ”Vuoden 2006 tavoitteet”saavutettiin määräaikaan mennessä, ulkorakennus valmistui käyttökuntoon 22.06.2006.

Kesän kuluessa tehtiin vielä:

 • Heinäkuun kuumimpien helteiden aikaan asennettiin talkootöinä maanalainen sähkökaapeli tonttikeskuksesta vanhaan mökkiin.
 • Rakennuksen ympäristön maisemointityöt urakoitiin nekin talkoilla elo-, syyskuun vaihteessa.
 • Rakennusvalvontavirasto hyväksyi rakennustyöt 05.10.2006 pidetyssä lopputarkastuksessa.

Kiitos, talkootöihin osallistuneille ja kaikille, jotka kolmen vuoden aikana ovat kannustavalla asenteellaan tukeneet suunnitelman toteuttamista.

Mustikkamaa 10.10.2006

Rakennustoimikunta psta Rainer Byckling