Keilaus Säännöt

1 §   Mehu-keilauksen säännöt yms. asiat päätetään keilaajien muodostaman Direktoraatin
       istunnoissa jälkipeleissä Mikäli maanjäristys, tulva tms. seikka estää, niin 
       vetäjä informoi evakkopaikasta      

2 §   Asioita voidaan valmistella etukäteen sähköpostilla, nokikkain tai eri tilaisuuksissa,
        mutta varsinaiset päätökset, säännöt ja sääntömuutokset tehdään jälkipeleissä

3 §   Mikäli olet ilmoitamatta pois keilaamasta, saat siitä 5 euron sakon, joka laskutetaan
       normaalin kuukausilaskun yhteydessä.

4 §   Mahdolliset protestit, valitukset yms. on toimitettava Jurvan kuntaan. Lopullisesti asian
        päättää kuitenkin Direktoraatti.

5 §   Mehu-keilauksen päätarkoitus ei ole kilpakeilailu vaan keilailu hauskassa porukassa.
        Tulokset toki lasketaan ja kirjataan, mutta tärkeintä on keilaus rennossa jengissä.
 

Direktoraatti istunnossa: Pirkko, Anders, Ilmari, Erkki, Seppo, Esko, Jukka, Jussi, Marja, kameran takana Kari
Direktoraatin Jukka, Jussi, Martti, Pirkko, Anders, Ilmari, Kameran takana Kari