Mehun kevätkokous oli la 25.5.2024 Mehun majalla Mustikkamaalla

27.5.2024

MEHUn kevätkokous oli la 25.5.2024 Mehun majalla Mustikkamaalla

  

 Aloitettiin kahvitarjoilulla kera Ritvan tekemillä leivonnaisilla.

 

Kokouksessa esitettiin hallituksen ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;
Päätettiin tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä hallitukselle.

 

Juhani Nieminen toimi puheenjohtajana ja huudatti lopuksi MEHU-huudon.

Paikalla oli 17 Mehulaista.

 

Kokouksen jälkeen nautimme "MEHU-tuopin" sekä

grillin antimista.