Mustikkamaan säännöt

MUSTIKKAMAAN VUOKRA-ALUETTA JA RAKENNUKSIA KOSKEVA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:n (piiri) ja Merihaan Urheilijat MEHU ry:n (MEHU) välisen käyttöoikeussopimuksen mukaan alueen käytännön toimintaa ohjataan ja valvotaan järjestyssäännöllä.

Piiristä ja MEHU:sta käytetään tässä järjestyssäännössä yhteistä nimitystä sopimusosapuolet.

1.      Kaikkinainen ilonpito, pelailu, tulenteko, virvokkeiden nauttiminen, radion kovaääninen soittelu ja muut vastaavat toiminnot ovat tämän järjestyssäännön nojalla alueella ehdottomasti sallittuja. Edellä mainittujen äänekkäiden toimintojen lisäksi alueella saa nauttia luonnon rauhasta, kuunnella luontoääniä sekä olla häiritsemättä muita Mustikkamaalla liikkuvia. Kaikissa toiminnoissa on järjen käyttö sallittua, se on jopa suotavaa.

2.      Tulenteko on sallittua takassa, hellassa ja grillissä. Tarkoitukseen hankittuja puita saa sahata, pilkkoa ja pinota.

3.      Rakennuksesta ja pihan alueelta saa kerätä pulloja ja roskia sekä kuljettaa niitä asianmukaisiin keräys- ja kierrätyspisteisiin.

4.      Alueelta saa haravoida lehtiä. Haravointi ei kuitenkaan ole suotavaa 1.12. – 31.3. välisenä aikana.

5.      Alueen edustalla saa harrastaa kalastusta ja saadun saaliin savustusta ja grillausta. Saaliiksi hyväksytään vain kaloja. Onkija itse päättää onko saalis kala. Saaliin pyydystäjä vastaa perkuujätteistä. Muulta osin noudatetaan voimassaolevaa ”Mustikkamaan rannassa onkimisen ohjesääntöä”.

6.      Kalan lisäksi myös vihannesten grillaus on ehdottomasti sallittua. Grillaaja päättää itse tapauskohtaisesti onko liha- tai makkaravalmiste esim. HK:n sininen, vihannes.

7.      Kertakäyttöisten ruokailuvälineiden, talouspaperin, mausteiden yms. tuominen alueelle muidenkin käyttöön on sallittua.

8.      Virvokkeiden nauttiminen alueella on tämän järjestyssäännön nojalla ehdottomasti sallittua, jos tarjoaa muillekin. Pullojen, mukien yms. osalta viitataan tämän järjestyssäännön kohtaan 3.

9.      Alueella saa pelata erilaisia pelejä kuten petankkia, bocciaa, lentopalloa, shakkia, korttipelejä, koronaa yms. Vastustajaa, hävinnyttäkin, kohtaan on osoitettava kunnioitusta. Ennen pelin alkamista ja pelien jälkeen pelaajat kättelevät toisiaan. Pelaajat vastaavat pelivälineiden asianmukaisesta säilytyksestä.

10.    Sopimusosapuolet saavat tuoda alueelle vieraita, kunhan huolehtivat heidän poiskuljetuksestaan.

11.    Talkootöiden järjestäminen alueen ja rakennusten siivoamiseksi, korjaamiseksi, rakentamiseksi ja yleisilmeen kohentamiseksi on sallittua molemmille sopimusosapuolille.

12.    Sopimusosapuolet valitsevat alueen käytännön toimintaa valvomaan vastuuhenkilön, joka huolehtii avaimista, siivouksesta, tarvikkeiden hankinnasta ja talkootöistä sekä ilmoittaa toiselle osapuolelle suuremmista tapahtumista, jotta kaikilla on mahdollisuus tulla ”kuokkimaan”.

13.    Mikäli tämä järjestyssääntö kohtuuttomasti rajoittaa sopimusosapuolen toimintaa, voivat kohdan 12 mukaisesti valitut vastuuhenkilöt myöntää tilapäisiä poikkeuslupia järjestyssäännön noudattamisen suhteen.

14.    Järjestyssääntö uusitaan ja sitä jatketaan samassa yhteydessä kun alueen vuokrasopimustakin jatketaan ja uusitaan.