Kutsu: MEHUn syyskokous ti 14.11.2017 Juttutuvan tupakabinetti

4.10.2017

KUTSU MEHUN SYYSKOKOUKSEEN

Aika: 14.11.2017 Klo 17 alkaen

Paikka: Ravintola Juttutupa, Tupa-kabinetti

 

MEHUn johtokunta kutsuu kaikki jäsenet syyskokoukseen.

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

seuraavalle vuodelle;

4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle;

5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;

6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,

sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;

7) valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat;

8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja

johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan

niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.

10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

 

Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee

asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

Kokouksen kuluessa nautitaan perinteinen MEHU-tuoppi .